x 
סל קניות ריק

Follow Us

samick-fieldbow-red-fox2
מחיר: 1,600 ₪
פרטי המוצר
מתחם קליעה ירוק ורחב ידיים

יום הולדת - מסיבת חץ וקשת

מחיר למשתתף
מחיר: 75 ₪
פרטי המוצר
313xjvy9g0l__sl500_ss500_

4'*6' רשת מגן אחורית

Heavy Duty 4' x 6' Back Stop Netting
מחיר: 1,216 ₪
פרטי המוצר
5060025

Allen Standard Grade Fitted Soft Crossbow Case

תיק לרובה קשת
מחיר: 290 ₪
פרטי המוצר
1760150_4
מחיר: 300 ₪
פרטי המוצר
מגן-זרוע-בוניניג
מחיר: 110 ₪
פרטי המוצר
8560049_blue
מחיר: 340 ₪
פרטי המוצר
2760052_black_2
מחיר: 90 ₪
פרטי המוצר
57800123
מחיר: 90 ₪
פרטי המוצר
3530484
מחיר: 2,800 ₪
פרטי המוצר
4750008_2
מחיר: 200 ₪
פרטי המוצר
3450007_2

אולר מפתחות אלן

Archer's Allen Wrench
מחיר: 89 ₪
פרטי המוצר
dsc_57ג773

מטרת כדורים מעופפים

אחת המטרות בסבב התחנות של פארק היורה. המחיר לפי שעה לסבב מטרות
Call for price
פרטי המוצר
1

עסקת חבילה לקשת ריקרב אולימפית וכוונת - Samick

קשת ריקרב אולימפית מוכנה לירי
מחיר: 4,400 ₪
פרטי המוצר
תחנות

תחנות קליעה למגוון מטרות

לונה פארק חץ וקשת - סבב תחנות למגוון מטרות כולל הדרכה לקליעה בקשת אולימפית
מחיר: 75 ₪
פרטי המוצר
1480164_red_4

תיק לקשת קומפאונד

Bohning Youth Genesis Soft Compound Bow Case
מחיר: 340 ₪
פרטי המוצר
1350004
מחיר: 160 ₪
פרטי המוצר
1350005
מחיר: 160 ₪
פרטי המוצר
1350009
מחיר: 160 ₪
פרטי המוצר
hvila-mlae7

***מבצע***חבילה בסיסית לקשת המתחיל

קשת, אשפת חיצים , כוונת לקשת , שולף חיצים , תיק לקשת , מגן אצבעות , מגן יד , 3 חיצים
מחיר: 1,700 ₪
פרטי המוצר
30500117
מחיר: 3 ₪
פרטי המוצר
6190011_2

30-06 Recurve / Longbow Soft Case

תיק לקשת ריקרב עד 68" ולונגבאו
מחיר: 190 ₪
פרטי המוצר
1350011
מחיר: 150 ₪
פרטי המוצר
30500189
מחיר: 6 ₪
פרטי המוצר
1350052
מחיר: 540 ₪
פרטי המוצר
samick-fieldbow-red-fox2
כמות במלאי
מחיר: 1,600 ₪
פרטי המוצר
מתחם קליעה ירוק ורחב ידיים
כמות במלאי
מחיר: 75 ₪
פרטי המוצר
313xjvy9g0l__sl500_ss500_
כמות במלאי

4'*6' רשת מגן אחורית

Heavy Duty 4' x 6' Back Stop Netting
מחיר: 1,216 ₪
פרטי המוצר
5060025
כמות במלאי
מחיר: 290 ₪
פרטי המוצר
1760150_4
כמות במלאי
מחיר: 300 ₪
פרטי המוצר
מגן-זרוע-בוניניג
כמות במלאי
מחיר: 110 ₪
פרטי המוצר
8560049_blue
כמות במלאי
מחיר: 340 ₪
פרטי המוצר
2760052_black_2
כמות במלאי
מחיר: 90 ₪
פרטי המוצר
57800123
כמות במלאי
מחיר: 90 ₪
פרטי המוצר
3530484
כמות במלאי
מחיר: 2,800 ₪
פרטי המוצר
4750008_2
כמות במלאי
מחיר: 200 ₪
פרטי המוצר
3450007_2
כמות במלאי

אולר מפתחות אלן

Archer's Allen Wrench
מחיר: 89 ₪
פרטי המוצר
dsc_57ג773
כמות במלאי

מטרת כדורים מעופפים

אחת המטרות בסבב התחנות של פארק היורה. המחיר לפי שעה לסבב מטרות
Call for price
פרטי המוצר
1
כמות במלאי

עסקת חבילה לקשת ריקרב אולימפית וכוונת - Samick

קשת ריקרב אולימפית מוכנה לירי
מחיר: 4,400 ₪
פרטי המוצר
תחנות
כמות במלאי

תחנות קליעה למגוון מטרות

לונה פארק חץ וקשת - סבב תחנות למגוון מטרות כולל הדרכה לקליעה בקשת אולימפית
מחיר: 75 ₪
פרטי המוצר
1480164_red_4
כמות במלאי

תיק לקשת קומפאונד

Bohning Youth Genesis Soft Compound Bow Case
מחיר: 340 ₪
פרטי המוצר
1350004
כמות במלאי
מחיר: 160 ₪
פרטי המוצר
1350005
כמות במלאי
מחיר: 160 ₪
פרטי המוצר
1350009
כמות במלאי
מחיר: 160 ₪
פרטי המוצר
hvila-mlae7
כמות במלאי

***מבצע***חבילה בסיסית לקשת המתחיל

קשת, אשפת חיצים , כוונת לקשת , שולף חיצים , תיק לקשת , מגן אצבעות , מגן יד , 3 חיצים
מחיר: 1,700 ₪
פרטי המוצר
30500117
כמות במלאי
מחיר: 3 ₪
פרטי המוצר
6190011_2
כמות במלאי

30-06 Recurve / Longbow Soft Case

תיק לקשת ריקרב עד 68" ולונגבאו
מחיר: 190 ₪
פרטי המוצר
1350011
כמות במלאי
מחיר: 150 ₪
פרטי המוצר
30500189
כמות במלאי
מחיר: 6 ₪
פרטי המוצר
1350052
כמות במלאי
מחיר: 540 ₪
פרטי המוצר
מחיר: 1,600 ₪

פרטי המוצר

samick-fieldbow-red-fox2
כמות במלאי
מחיר: 75 ₪

פרטי המוצר

מתחם קליעה ירוק ורחב ידיים
כמות במלאי
מחיר: 1,216 ₪

פרטי המוצר

313xjvy9g0l__sl500_ss500_
כמות במלאי

4'*6' רשת מגן אחורית

Heavy Duty 4' x 6' Back Stop Netting
מחיר: 290 ₪

פרטי המוצר

5060025
כמות במלאי
מחיר: 300 ₪

פרטי המוצר

1760150_4
כמות במלאי
מחיר: 110 ₪

פרטי המוצר

מגן-זרוע-בוניניג
כמות במלאי
מחיר: 340 ₪

פרטי המוצר

8560049_blue
כמות במלאי
מחיר: 90 ₪

פרטי המוצר

2760052_black_2
כמות במלאי
מחיר: 90 ₪

פרטי המוצר

57800123
כמות במלאי
מחיר: 2,800 ₪

פרטי המוצר

3530484
כמות במלאי
מחיר: 200 ₪

פרטי המוצר

4750008_2
כמות במלאי
מחיר: 89 ₪

פרטי המוצר

3450007_2
כמות במלאי

אולר מפתחות אלן

Archer's Allen Wrench
Call for price

פרטי המוצר

dsc_57ג773
כמות במלאי

מטרת כדורים מעופפים

אחת המטרות בסבב התחנות של פארק היורה. המחיר לפי שעה לסבב מטרות
מחיר: 4,400 ₪

פרטי המוצר

1
כמות במלאי

עסקת חבילה לקשת ריקרב אולימפית וכוונת - Samick

קשת ריקרב אולימפית מוכנה לירי
מחיר: 75 ₪

פרטי המוצר

תחנות
כמות במלאי

תחנות קליעה למגוון מטרות

לונה פארק חץ וקשת - סבב תחנות למגוון מטרות כולל הדרכה לקליעה בקשת אולימפית
מחיר: 340 ₪

פרטי המוצר

1480164_red_4
כמות במלאי

תיק לקשת קומפאונד

Bohning Youth Genesis Soft Compound Bow Case
מחיר: 160 ₪

פרטי המוצר

1350004
כמות במלאי
מחיר: 160 ₪

פרטי המוצר

1350005
כמות במלאי
מחיר: 160 ₪

פרטי המוצר

1350009
כמות במלאי
מחיר: 1,700 ₪

פרטי המוצר

hvila-mlae7
כמות במלאי

***מבצע***חבילה בסיסית לקשת המתחיל

קשת, אשפת חיצים , כוונת לקשת , שולף חיצים , תיק לקשת , מגן אצבעות , מגן יד , 3 חיצים
מחיר: 3 ₪

פרטי המוצר

30500117
כמות במלאי
מחיר: 190 ₪

פרטי המוצר

6190011_2
כמות במלאי

30-06 Recurve / Longbow Soft Case

תיק לקשת ריקרב עד 68" ולונגבאו
מחיר: 150 ₪

פרטי המוצר

1350011
כמות במלאי
מחיר: 6 ₪

פרטי המוצר

30500189
כמות במלאי
מחיר: 540 ₪

פרטי המוצר

1350052
כמות במלאי