x 
סל קניות ריק

תחרות קשתות יכולה להיערך בשטח פתוח ובאולם סגור .

תחרויות בקשתות וכללי היסוד שלהן.
תחרות קשתות יכולה להיערך בשטח פתוח ובאולם סגור.

זכויותיהם וחובותיהם של המתחרים:
מתחרה רשאי לפנות אל השופטים בעת ביצוע הירי.
מתחרה חייב:
לערוך את האימון לקראת התחרות במקום ובזמן שנקבעו לשם כך על ידי חבר השופטים ;
להופיע בתחרות במדי ספורט מסודרים ;
להודיע מיד לשופטים במקרה שח . ץ שירה חוזר מהמטרה או עובר דרכה.\

אחריות המתחרה:

המתחרה נושא באחריות מלאה לכל תאונה שקרתה עקב כך שעבר על כללי התחרות הללו. השופטים רשאים להעיר למתחרה או להזהיר אותו בגין אי ציות לכללים, תכנית ולו"ז התחרות. במקרה של עבירה חוזרת, וכן של פעולה או אי-פעולה מכוונת שמטרתה הטיית תוצאות הירי כלפי מעלה, המתחרה ייפסל ויודח מן התחרות.

ביגוד:

בעת ירי לרישום, על המתחרים להיות לבושים בבגדי ספורט כשהחלק העליון לבן. במקרה של מזג אוויר קר וגשום, ניתן ללבוש כל בגד ספורט המאפשר למתחרה להרגיש בנוח בעת ביצוע הירי. כמו כן, מותר לצאת לקו היורים במדי הקבוצה (אם ישנם כאלה אצל כל חברי הקבוצה). החוקה הבינלאומית מחייבת מדים אחידים לקבוצה.

ציוד המתחרה:

בעת ביצוע הירי המתחרה מחזיק בידית הקשת ביד אחת. נוכחות כל מכשיר אלקטרוני על הכוונת אסורה. אסור כי המייצבים והבולמים ייגעו בדבר פרט לקשת עצמה וכן אסור שיפריעו למתחרים אחרים העומדים על קו היורים. מותר להשתמש בחיצים מכל סוג (עד לקוטר "23"). גופו של כל חץ חייב להיות מסומן בשמו או ראשי תיבות של שם המתחרה. על כל החיצים בהם משתמש המתחרה, להיות זהים בצבע הנוצות, הזנב וגווני הקישוט, לפי סדרות של 3 או 6 חיצים. על היד המחזיקה בקשת מותר לעטות כפפה. לשם טיווח ותיקון הירי מותר למתחרה להשתמש במשקפת, טלסקופ ומכשירים אופטיים אחרים. המתחרה רשאי להשתמש במשקפי ראיה מכל סוג אם הינו זקוק להם אך אסור כי יהיו מצוידים בחרירים זעירים בעדשות או זגוגיות או בכל מכשיר או התקן אחר המסייע לכיוון.

מטרות:

ירי בחץ וקשת מתבצע על מטרות נייר ("face ") צבעוניות מיוחדות במידות הבאות:

 • לירי בטווח של 18 מטר, קוטרו החיצוני של הפייס הוא 200 מ"מ. בפייס זה 3 אזורי צבע, מהמרכז אל השוליים בסדר הבא: צהוב, אדום, תכלת. האזורים הצהוב והאדום מחולקים כל אחד לשני תת-אזורים שווי רוחב, וכתוצאה מכך הפייס כולל 5 טבעות צבע סביב המרכז, ברוחב 20 מ"מ כל אחת. פגיעת חץ בטבעת זו או אחרת נספרת לפי מספר הנקודות התואם את ערך הטבעת (" 10 " עבור קשת גלגלות – "קומפאונד" – קוטרו 20 מ"מ, ועבור קשת אולימפית – "ריקרב" – 40 מ"מ ;בהמשך הטבעות והתרחקות מן המרכז, ערך הפגיעות שווה עבור שני סוגי הקשתות – "9" = 80 מ"מ, "8" = 120 מ"מ, "7" = 160 מ"מ ו-"6" = 200 מ"מ).
 • קוטרן של מטרות הירי לטווחים גדולים יותר הינו גדול בהתאם. ירי בשטח פתוח מתבצע לטווחים של 30, 50, 60, 70 ו-90 מטרים. החל מאוגוסט 2003 שינה ארגוןFITA את טווחי הירי בשטח פתוח עבור קשתים מתחת לגיל 16 וכיום הם יורים בטווחים של 60, 50, 40 ו-30 מטרים.

ירי באולם ("indoor ") מתבצע בסדרות (סטים) של 3 חיצים כ"א כאשר כל חץ נורה על פייס נפרד ;דף מטרת הנייר של כל קשת מכיל 3 פייסים. מיקום הפייסים בדף הינו אנכי. סדר הירי בתוך המטרה אינו קבוע (על פי שיקול דעתו של הקשת). גובהו של מרכז הפייס האמצעי חייב להיות 130 +/- 5 ס"מ מעל הרצפה.
בירי לטווחים ארוכים נהוג להשתמש במטרות נייר בשני קטרים. לטווחים של 90, 70, 60 (ו-50 מטרים עבור קשתים צעירים) משתמשים בפייס בקוטר 122 ס"מ, כאשר לטווח של 50 (40 לצעירים) ו-30 מטרים משתמשים בפייס בקוטר 80 ס"מ. בירי בטווחים אלה אין הבדל בגודל ה-"10" בין קשת גלגלות וקשת אולימפית.

מגרש הירי ומימדיו:

על המגרש להיות מלבני. שונות מותרת בגודל המגרש לטווח של 18 מטרים היא +/- 10 ס"מ. מגרש הירי מצויד בקו היורים וקווי המטרות אחידים ומחייבים את כל המשתתפים. בעת תחרות אסור לבצע ירי אימון במגרש בו נערכת התחרות.
במרחק 3 מטרים אחרי קו היורים מסמנים קו נוסף המגדיר "שטח סטרילי" ;הקו הנמצא במרחק 2 מטרים אחריו מגדיר את השטח להצבת קשתות המשתתפים ;הקו הנמצא במרחק 5 מטרים מאחורי קו זה מגדיר את שטח ההמתנה. מאחורי קו ההמתנה מותר לנהל כל שיחה גם אם זו מפריעה למי מן המשתתפים להתרכז. במרחק 3 מטרים לפני קו היורים יסומן קו המגדיר את תחום "החץ הנפלט" (ראה בהמשך).

הרמזורים המסמנים את היתר תחילת הירי וסיומו דולקים בצבעים אדום, צהוב וירוק, בסדר זה מלמעלה למטה. על הרמזורים להידלק בתיאום ;רק צבע אחד יכול לדלוק בכל רגע נתון.

ירי תחרותי וסדר ביצועו:

(לשם דוגמה, נדון בסדר ביצוע ירי באולם סגור, בטווח 18 מטרים):
מנהל הירי נותן התראה למשתתפים אודות תחילת התחרות ומכריז על כוננות 5 דקות ולאחר מכן, דקה אחת לתחילת הירי (מותר להכריז גם על כוננות של 2 דקות). לאחר הסימן לתחילת הירי, כל משתתף תופס מקום על קו היורים. כל מתחרה יורה סדרות של 3 חיצים. פרק הזמן המירבי לירי סדרה בת 3 חיצים הוא 2 דקות. מספר החיצים הנרשמים למערכה אחת בטווח 18 מטרים הוא 30 ומספר סדרות הרישום הוא 10. בעת ביצוע ירי ב-18 מטרים, גישה למטרה ורישום התוצאות מתבצעים אחרי כל סדרה וסדרה. ניהול הירי מתבצע באמצעות סימנים חזותיים (רמזור, דגל) ו/או קוליים (משרוקית, צופר), בדרך הבאה:

 • רמזור אדום (או דגל מורם למעלה) – מנהל הירי נותן שני סימנים קוליים – סימן למתחרים לתפוס את מקומותיהם על קו היורים.
 • רמזור ירוק (או דגל מורד למטה) – 20 שניות לאחר ההזמנה לקו היורים – מנהל הירי נותן סימן קולי בודד המתיר את תחילת הירי.
 • רמזור צהוב – נדלק כאשר נותרו 30 שניות עד לסיום זמן הסדרה.
 • רמזור אדום (או דגל מורם למעלה) פירושו שזמן הסדרה תם ;כעת ניתנים 3 סימנים קוליים המהווים פקודה לחדול מן הירי גם כאשר מתחרה כלשהו לא הספיק לירות את כל 3 חיציו. הסימן המכריע בקביעה האם הספיק המתחרה לירות בתוך מסגרת הזמן הקצובה לו או לאו, הוא הסימן החזותי.

כללים נוספים:

 • המתחרה רשאי למתוח את הקשת, בין עם חץ או בלעדיו, אך ורק בעודו עומד על קו היורים. אם המתחרה מותח קשת עם חץ, עליו לכוון בכיוון המטרה בלבד ולמתוח רק לאחר שווידא כי איש לא נמצא בשטח המגרש, בין לפני המטרות ובין מאחוריהן.
 • אסור למתחרה למתוח קשת עם חץ בכיוון המטרה בזווית גבוהה אשר, על פי דעתו של שופט, מהווה סיכון לפגיעת החץ מעבר לתחום הביטחון שמאחורי קו המטרות, השופט יזהיר על כך את הקשת. אם הקשת יחזור על המתיחה הגבוהה למרות האזהרה, רשאי השופט לפסלו.
 • קבוצת המתחרים הבאה תופסת את קו היורים וממתינה לאור הירוק לאישור תחילת הירי. התהליך חוזר על עצמו עד לביצוע הסדרה. לאחר מכן נדלק האור האדום ומושמעים 3 סימנים קוליים המזמינים את המתחרים לגשת למטרות לצורך רישום התוצאות.
 • אם קו היורים מתפנה לגמרי לפני תום פרק הזמן המוקצב לביצוע הסדרה, ניתן לתת סימן להחלפת המתחרים ללא דיחוי. לרשות המתחרים עומדות 20 שניות כדי לפנות או לתפוס את קו היורים בתחילת כל סדרה. תחילת הספירה של 20 השניות הללו מסומנת ב-2 סימנים קוליים. אסור למתחרה לעלות לקו היורים ללא סימן מתאים. אם הירי מופסק מסיבה כלשהי במהלך הסדרה, יוספו 50 שניות לשם השלמת הירי, בהתאם לירי הנותר. חידוש הירי מסומן בסימן קולי בודד.
 • היה והמתחרה שחרר חץ לפני או אחרי הסימן (תחילה או סיום הסדרה), הפגיעה הגבוהה שלו באותה סדרה אינה נרשמת לזכותו (נפסלת). אולם, במקרה של צורך מידי לתקן את ציודו (תקלה טכנית), המתחרה מרים את הקשת ומודיע בזאת למנהל הירי על התקלה. בהתאם לטיב התקלה, מנהל הירי רשאי לאפשר למתחרה עצמו לטפל בה או לאשר סיוע מצד חברי הקבוצה הרשמיים.
 • השלמת הירי שהמתחרה לא ביצע עקב הטיפול בתקלה, מתבצעת על פי שיקול דעתו של מנהל הירי. במקרה זה ניתנת התראה בהתאם.
 • מתחרה העומד על קו היורים, אינו רשאי לקבל מידע או סיוע מהצד.
 • על קו היורים נמצאים אך ורק המתחרים היורים בסדרה זו ;היתר נמצאים בתחום ההמתנה.
 • אסור למתחרה להרים קשת עם חץ טרם התקבל הסימן לתחילת הירי.
 • המתחרה שאיחר לתחילת הירי, יפסיד את מספר החיצים שנורו כבר על ידי המתחרים האחרים לפני הגעתו ;היוצא מכלל זה הוא כאשר מנהל הירי נוכח לדעת כי המתחרה איחר מסיבות שאינן תלויות בו. במקרה זה יתיר מנהל הירי למאחר להשלים את החיצים שהוחמצו (אך לא יותר מ-12 במספר), אחרי שכל יתר המתחרים יסיימו את הירי.
 • חיצים שנורו על ידי קשת אל מטרה שאינה שלו, או בתור שאינו תורו, נחשבים כהחטאות ("miss "). אם כתוצאה מפליטת חץ, ירייה לא מוצלחת או תקלה במכשיר השחרור המכאני ( “release”בקשת קומפאונד) נופל החץ הנפלט בתוך התחום של 3 מטרים המסומן לפני קו היורים, חץ זה נחשב כלא נורה והמתחרה רשאי לחזור על הירייה.

רישום הפגיעות:

בעת ביצוע ירי בטווח 18 מטרים ובסבב הגמרים, רישום הפגיעות מתבצע לאחר כל סדרה בת 3 חיצים. איש מלבד המתחרים באותו סבב והשופטים אינו רשאי לגשת למטרות ;עבירה זו עלולה לגרור פסילה של המתחרה.
לאחר רישום כל הפגיעות ולאחר שכל החיצים נשלפו מתוך המטרה, יש לסמן את כל הפגיעות במטרת הנייר בסימון אחיד וברור.
תוצאות הפגיעות נרשמות בכרטיס הרישום בסדר ערכים יורד, על פי דבריו של הקשת שירה את החיצים. הקשתים הנוספים היורים באותה מטרה, עוקבים אחר דיוק קביעת הפגיעות על ידו.
עד תום רישום כל הפגיעות במטרה אסור לגעת בחיצים ובמטרה.
אם יותר מ-3 חיצים השייכים לאותו קשת יימצאו במטרה או בשטח מגרש הירי, רק 3 התוצאות הנמוכות ביותר של אותו קשת יירשמו בכרטיס בסדרה זו. אם הדבר יחזור על עצמו, המתחרה עלול להיפסל.
במקרה שגוף החץ ("shaft ") נוגע בו-זמנית ב-2 צבעים או בקו המפריד בין טבעות המטרה, ערך הפגיעה ייקבע כגבוה מבין הטבעות הנגועות. במקרה שחלק מנייר המטרה תלוש ולא ניתן לראות את הקו המפריד או את המפגש בין 2 הטבעות הצבעוניות, יש לקרוא לשופט שיקבע את ערך הפגיעה.
במקרה של היעדר סימון נאות של הפגיעות במטרת הנייר, החיצים שניתזו מן המטרה או חדרו אותה, ייחשבו כהחטאות.
חץ שפגע במטרה וניתז ממנו, נרשם על פי סימן פגיעתו במטרה, בתנאי שמלבד סימן פגיעה זה, אין במטרה סימני פגיעה נוספים שלא סומנו.
במקרה של פגיעת חץ בזנבו של חץ אחר והישארותו בו, ערך הפגיעה נרשם על פי ערך פגיעתו של החץ שנפגע.
במקרה שחץ ניתז מחץ אחר, ערך הפגיעה שלו נרשם בהתאם למיקום החץ במטרה.
במקרה שחץ פגע בחץ אחר, ניתז ממנו והוסט אל תוך המטרה, ערך הפגיעה נקבע על פי מיקומו של החץ שנפגע, אם ניתן לקבוע את דבר הפגיעה. סעיף זה ו-2 סעיפים שלפניו, אינם תקפים לגבי ירי לטווח של 18 מטרים שבו ירייה שנייה על אותה מטרה (מתוך ה-3 בסדרה) תיחשב להחטאה, וכאשר לא ניתן לקבוע את סדר הירי שבוצע על המטרה, הפגיעה בעלת הערך הגבוה ביותר תיחשב להחטאה.
אם החץ חודר את המטרה ולא נשאר בה, ערך הפגיעה ייקבע על פי סימן הפגיעה במטרת הנייר, בתנאי שכל הפגיעות הקודמות סומנו.
על מנהל הירי לוודא כי לא נשאר אף חץ במטרה לאחר רישום התוצאות. אם למרות זאת יתברר כי נותרו חיצים במטרה, אין להפסיק את הירי. המתחרה שנפגע רשאי לירות את הסדרה הזו בחיצים אחרים, או לחלופין, יורשה לו להשלים את החיצים שלא נורו בסדרה זו, בתום הירי בטווח זה.
מתחרה רשאי לבקש מקפטן הקבוצה (המאמן) או מקשת אחר היורה במטרה זו, לרשום את פגיעותיו ולהביא לו את חיציו.
כל התיקונים בכרטיס הרישום של מתחרה שלא אושרו על ידי שופט, נחשבים להחטאות. תיקונים בכרטיס הרישום של מתחרה ייעשו על ידי שופט בנוכחות המתחרה, לפני שליפת החיצים מהמטרה.

השופטים, הספורטאים והמאמנים חייבים להקפיד על אמצעי הבטיחות שנקבעו בכללים אלו. כל שופט, ספורטאי או מאמן, העובר על כללים אלו, יודח מהשתתפות בתחרות וייפסל.

סוגי תחרויות:

קיים מספר סוגים עיקריים של תחרויות ירי בחץ וקשת: ירי באולם סגור בטווחים קצרים (18 מטרים), ירי בשטח פתוח בטווחים של 30, 40/50, 60/70 ו-70/90 מטרים (FITA ), תחרויות ירי שדה ("field archery ") על מטרות נייר, ירי שדה על דמויות תלת-ממדיות של בעלי חיים (D 3), ירי למרחק, ירי לגובה ועוד.