x 
סל קניות ריק

מטרות הסדנה:

  • ניהול מטרות בעולם של שינויים מהירים
  • להקנות מיומנות של גמישות ניהולית.

רקע – רציונל הסדנה:

דרך עולם הקשתות ניתן להקיש אל העולם העסקי וללמוד רבות על ניהול. 
 אותם כלים "פרימיטיביים" ששימשו את אבותינו להישרדות מאפשרים לנו לגלות עולם מלא הדורש מיומנות גבוהה לשם הצלחה, אשר משמעה פגיעה בול.


קשתות הינה אמנות המאפשרת לאדם לרכוש מיומנויות של דיוק, עקביות, התמדה, ריכוז, התבוננות, למידה מהירה מטעויות, מיקוד במטרה, בחינה מחודשת של מצבים ושאיפה מתמדת לשיפור.
מיומנויות משמעותיות אלו הן המפתח להגדרת כל מטרה, והשגת 'פגיעה בול' בכל מצב מתחדש. הסדנה מאפשרת למשתתפים להגדיר מחדש את המטרות בעבודתם ובחייהם, לכוון אליהם ולפגוע בול במרכז המטרה.

המטרה איננה חשובה כשלעצמה, המיומנות הנרכשת בדרך להשגת המטרה היא החשובה. עיקר המיומנות מתרכזת בחשיבה מקדימה: במודעות לפעולות המקדימות, בשליטה בהתנהגויות מקדימות, וכן בעת הפעולה: ביכולת הביצוע ובמידת הרגישות והעוצמה שהאדם מפעיל, וכל זאת בכדי לירות את החץ אל מרכז המטרה.

הכלים: חץ, קשת, מטרה נייחת.
היעד: חץ במרכז המטרה בתום סדנה של 45 דקות/ ומקבץ חצים במרכז המטרה בתום יום סדנה.
הרציונל: ההפנמה והטמעה של המיומנויות שנרכשו בסדנה יאפשרו יישום במסגרת העבודה והחיים בכלל.

  מבנה הסדנה

שלב א. הכרות עם עולם הקשתות – רקע קצר: היסטוריה של חץ וקשת, על הכלים והשאלה המרכזית - מהי המטרה?
ומהי המטרה?
שלב ב. אינסטינקט בסיסי – ירי חופשי ללא הכנה. התבססות על אוריינטציה.
שלב ג. אימון פרטני בקבוצה. למידה על פי שלבים ושיפור ביצועים. שילוב ההקבלה לעולם הניהול. התחייבות ליעד?
שלב ד. אימון אישי. שיחת משוב מנהל ומאמן.
שלב ה. תחרות בין קבוצות – לבחינת הטמעה. שילוב בלונים / מטרות בגדלים שונים / מרחקים שונים. הצבת יעד לכל קבוצה ובחינת תהליך קבלת ההחלטות בכל קבוצה.
שלב ז. סיכום יום.

תוספות לימי פעילות :

  • קייטרינג - ארוחת בוקר / צהריים / ערב אפשרות להזמנת כשר למהדרין דרך חברה חיצונית.

 

 https://youtu.be/uZGb6aoDbJY

אתם מוזמנים אלינו!

שעות פתיחה

ימי א'-ה' בשעות 09:00-14:00
  16:00-19:00
ימי ו ' בשעות 09:00-14:00

או בתיאום בטל': 04-8113861

מידע נוסף על סדנאות בצפון