general

 x 
סל קניות ריק

רובה קשת

קטגוריה זו כוללת בעיקרה רובי קשת או רובה חיצים, אקדחי חיצים וציוד עזר נלווה. חשוב לציין שהציוד הנמכר בקטגוריה זו הינו לצורכי אימון וספורט בלבד. אי לכך רכישה של רובה או אקדח חיצים תתאפשר בהגבלה רק לבעלי רשיון נשק ואנשי מערכת שרותי הביטחון . לברור לגבי התאמה לשם רכישה ניתן ליצור קשר עם החנות.